Getuigenis Edgar

Mijn ervaring…

Het woord is aan Edgar:
 
‘Wie door de Zoonvrij is vrijgemaakt, is waarlijk vrij…’ ( Joh 8:36)

Mij is gevraagd om te beschrijven wat God in mijn leven gedaan heeft en wat Hij voor mij betekent in mijn leven. Deze vraag is niet zomaar gesteld, maar vanuit de informatie over mijn vorig leven. Ik spreek hier bewust over een vorig leven, omdat dat het ook is. Het leven van toen kan ik nu niet meer leven omdat een hogere Macht ingreep. Die hogere Macht is de God van de Bijbel. Hij heeft zo in mijn leven ingegrepen, dat ik op sommige gebieden mezelf niet meer herken. Dit ‘ingrijpen’ is niet zomaar gebeurd.
God staat altijd klaar en daarom heeft Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven om de weg naar Hem vrij te maken.
Ik heb de Heere Jezus wèl moeten uitnodigen in mijn leven. In dat ‘uitnodigen’ zat het nu juist. Hoe vaak heb ik geroepen om Hem op momenten dat ik het moeilijk had en dat de dingen niet verliepen, zoals ik nu juist wilde. Dat was de tijd dat ik op straat leefde, zwaar verslaafd. Ik heb 37 jaar ‘gebruikt’, waarvan de laatste 17 jaar zwaar verslaafd aan harddrugs, zoals heroïne en cocaïne. Ik heb vaak om hulp geroepen. Maar de hulp, waar ik om vroeg, was niet oprecht. Ik was ziek, zat in de gevangenis of ik vreesde voor mijn leven. Achteraf gezien heeft Hij mij toch beschermd.

De dag waarop ik de Heere Jezus in leven toeliet, was het moment dat ik besefte dat ik alles kwijt was: Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn moeder en een ieder die oprecht van mij hield en nog houdt (dank God). Ik ben via een familielid bij Victory Outreach terechtgekomen, een christelijk opvangcentrum voor verslaafden in Rotterdam. Daar is mijn leven opnieuw begonnen, daar heb ik mogen ontdekken Wie Jezus is, en ook echt mogen ervaren wat Hij kan doen in een mensenleven mits je Hem daartoe toelaat. Victory Outreach is voor mij heel belangrijk geweest omdat ik niet alleen Jezus heb leren kennen, maar daar ook mezelf ben tegengekomen. Van alles waar ik mee worstelde, werd ik bevrijd. Het is niet zo dat ik gelijk in alles meeging. Ik had mijn wantrouwen, mijn geloof was in het begin eigenlijk meer een houding van “we zien wel” en “baat het niet, dan schaadt het ook niet”
Ik had overigens al meerdere trajecten gevolgd, die varieerden van praatgroep tot therapeutisch gemeenschap. En dat had tot op die dag niet geholpen want telkens viel ik weer terug in mijn oude (verslavings-) gedrag, zowel agressief als manipulatief. Ik heb moeten leren wat het betekent om nederig te zijn. Ik heb moeten leren wat het is om anderen in hun waarde te laten enz, enz. Anders gezegd: ik moest leren wat God van mij verlangd. Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is het grote gebod in het nieuwe verbond.:


‘Heb God de vader lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf’.

Nadat ik na een halfjaar daar weg ging dacht ik dat ik er was. Ik ben bij Victory Outreach gedoopt door onderdompeling en in de Heilige Geest. Het leven ging van een leien dakje. Ik ging regelmatig naar de kerk, las regelmatig in mijn Bijbel en het leek alsof mijn leven op orde was. Ik had niets meer nodig. Het duurde niet lang want nog binnen een jaar was ik weer verslaafd. Het knaagde aan mij ik voelde mij diep ongelukkig en was alles weer kwijt wat ik opgebouwd had, zoals mijn werk en mijn nieuwe relaties. Na een periode van zwaar gebruik zag ik dat het totaal de verkeerde kant uitging. Ik heb toen besloten om mij weer te laten opnemen. Ik kwam toen op christelijke woon- en leefgemeenschap ‘Horeb’, een mooie en gezegende plek in de bossen rond Beekbergen. Daar begon ik met mijn afkick en daar had het geloof een grote plek ingenomen. Ik begon weer in mijn Bijbel te lezen en te bidden. Ik ben ‘cold turkey’ van de methadon afgekickt en heb de momenten, als ik daar de kracht voor had, gebeden en het uitgeschreeuwd naar God. Ik wilde dit niet meer. Ik wilde leven, alleen ik wist niet hóe. Het leven zoals ik dat nu leefde, wilde ik niet meer. Maar hoe dan te leven. Ik weet dat toen ik redelijk was opgeknapt en weer in staat was om helder te denken en mee kon doen met de dagelijkse activiteiten op Horeb, een belofte heb gedaan. Ik heb een belofte naar God gedaan. Ik heb daarin mijn verlies erkend en mij bereid verklaard om mij nederig tegenover God op te stellen. Ik heb Hem gevraagd om mijn leven in Zijn handen te nemen. Ook beloofde ik dat, als Hij dat zou doen, ik mijn leven niet meer van mijzelf zou zijn en dat toewijden aan Hem, totdat Hij mij naar huis zou roepen. Er viel werkelijk een last van mijn schouders en dat voelde ik letterlijk. Bevrijding!
Vanaf dat moment is mijn leven in een positieve stroomversnelling geraakt. Het enige wat ik hoefde te doen, was trouw blijven aan Gods Woord, te geloven dat Zijn Zoon Jezus voor mij aan het kruis gestorven is en opgestaan uit de dood.
Ik mocht weten at het bloed van Jezus mij vrijgekocht heeft. Aan het kruis heeft Jezus satan en zijn trawanten verslagen. In de doop door onderdompeling ben ik met hem gestorven en opgestaan als een nieuw mens en heb de doop in de Heilige Geest mogen ontvangen. Jezus woont in mij. Zoals er staat in het Woord, dat het niet alleen woorden moeten zijn, maar dat het ook uit mijn gedrag en denken moet blijken dat Jezus in mij woont.
Er zijn veel dingen in mijn leven veranderd en ik wil niet zeggen dat het nu allemaal gemakkelijk gaat. Wel heb gaande weg geleerd God te vertrouwen is en geloven dat Hij zal ingrijpen, in welke situatie dan ook. Ik moet in beweging blijven en Hij zal leiden. Wat ik weet is dat God getrouw is en Hij komt altijd zijn belofte na. Ik weet dat God er is voor een ieder die hem oprecht zoekt.

Mijn getuigenis zoals in de Bijbel beschreven:

Kolossenzen 1:20-23

20 Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.
21 Dat geldt ook voor mij die vroeger zo ver van God verwijderd was. Ik leefde als vijand van hem. Dat bleek uit de slechte dingen die ik dacht en deed. God heeft alles met mij goed gemaakt. 
22 Hij heeft dit gedaan door de dood aan het kruis van Zijn eigen lichaam. Als gevolg daarvan heeft Christus mij in de dichte nabijheid van God gebracht. 
23 De enige voorwaarde is dat ik deze waarheid met mijn hele hart geloof en er standvastig in blijf. Dat ik sterk ben in de Heere Jezus en vast overtuigd van het goede nieuws, dat de Heere Jezus voor mij gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven ten dienste ervan gesteld.

Kolossenzen 2:13-15
 
13 Ik was dood door mijn ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in mij. Maar nu heeft Hij mij samen met Christus levend gemaakt en al mijn overtredingen vergeven. 
14 Hij heeft mijn strafblad dat tegen mij getuigde (de regels waaraan ik mij niet heb gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. 
15 Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.

Ik hoop op deze manier mensen te bemoedigen die het moeilijk hebben of geen uitweg meer zien. Richt je tot onze Verlosser en Bevrijder Jezus Christus en Hij zal je de weg wijzen. Lees Matheus 14 : 27-31. Blijf op Jezus gericht en er zullen dingen in je leven gebeuren waar je nooit van had durven dromen. Ik had nooit gedacht dat ik op deze dag weer mag functioneren als een volwaardig lid van onze maatschappij en dat ik anderen mag vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft en ook in jouw en uw leven kan doen. Momenteel heb ik een woning, werk en het contact met mijn geliefden is weer helmaal hersteld. Mijn kinderen zie ik regelmatig en de band is goed. Ik weet dat in moeilijke momenten niet hoeft te vrezen.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Edgar