Meer over zelfhulpgroepen

Zelfhulpgroepen zijn groepen waarvan de deelnemers eenzelfde problematiek delen. Deze groepen worden begeleid of voorgezeten door lotgenoten. Het gaat om kleine groepen met maximaal twaalf deelnemers. Ervaringskennis en het leren van elkaars ervaringen nemen in het groepsproces een centrale plaats in. Ruim 7000 mensen nemen in Nederland deel aan zelfhulpgroepen voor personen met verslavingsgevoeligheid, lotgenoten met andere problematieken of hun familieleden. In andere landen liggen deze aantallen (veel) hoger. De groepen bestaan louter uit ervaringsdeskundigen. Er is geen professionele begeleiding. Onderlinge uitwisseling van ervaringen en onderlinge steun zijn belangrijke bestanddelen van het groepsproces. Zelfhulpgroepen richten zich op iedereen die wil stoppen met middelengebruik of het voorkomen van terugval.

In zelfhulpgroepen gaat het om onderlinge steun en (h)erkenning. Bezoekers van zelfhulpgroepen nemen deel om zichzelf te helpen. Lotgenoten kunnen veel steun bieden, maar de kern is dat ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen veranderingsproces. Deelname aan zelfhulpgroepen is gebaseerd op vrijwilligheid. In de zelfhulpgroep is sprake van gelijkwaardigheid.

Stay Clean groepen in Nederland
Op dit moment is er een aantal gespreksgroepen van Stay Clean actief in diverse delen van het land. Stay Clean is druk bezig dit aantal te vergroten, in diverse steden zijn reeds vergevorderde plannen om een groep te starten. Het kan zijn dat op dit moment bij een aantal groepen de locatie nog niet bekend is, binnenkort hopen wij ook deze locaties te kunnen vermelden.

U bent van harte welkom bij een van onze groepen! Voor meer informatie of om deel uit te maken van een Stay Clean groep in uw omgeving, kun u contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

Klik hier voor een overzicht van de bestaande Stay Clean groepen.

Christelijk
Stay Clean maakt gebruik van de twaalf stappen tot herstel, waarbij de Bijbel als Gods woord centraal staat. Wanneer u geen christen bent, maar wel de behoefte heeft om naar onze groepen te komen, ben u ook van harte welkom, mits u onze identiteit respecteert.