Start een groep

‘I have a dream…’

‘I have a dream!’ Deze wereldberoemde uitspraak is afkomstig van wijlen ds. Martin Luther King. Hij voegde er aan toe ’that black and white live in peace together’. In de jaren ’60 van de vorige eeuw klonken deze woorden als een utopie. En toch…, hoewel hijzelf op een lafhartige wijze werd vermoord, kwam zijn dream na vele jaren uit. Stay Clean heeft ook een droom: Voor elke Nederlander moet het op fietsafstand mogelijk zijn een Stay Clean groep te bezoeken. Er zijn echter nog vele plaatsen waar geen groep is. U kunt dit zelf via het landkaartje bevestigen. Ziet u ook de noodzaak van een Stay Clean groep binnen uw regio in, dan komen wij graag met u in contact om na te denken over de start van een dergelijke groep. Vanzelfsprekend kun u hierin op onze volledige ondersteuning rekenen.

Wilt u als vrijwilliger meehelpen? Bekijk hier de vacature van aanspreekpunt voor een zelfhulpgroep.