Doel en missie

Het uitgangspunt en ook het doel van Stay Clean is, kort samengevat:

 Lotgenoten in herstel die elkaar helpen!

Stay Clean stimuleert en activeert lotgenoten om te streven naar een nieuw en gezond leven. We hebben de stellige overtuiging dat lotgenoten onvervangbaar en doorslaggevend zijn in de strijd tegen verslavingen en/of andere problematieken. Bovendien hebben zij een belangrijke boodschap voor de toekomstige generatie.

Stay Clean werkt samen met iedereen die zich tot hetzelfde doel geroepen weet om de taak te vervullen die voor ons ligt.

Bijeenkomsten van Stay Clean zijn openbaar. Ieder die wil werken aan zijn/haar herstel is welkom. Stay Clean werkt vanuit een Christelijke levensbeschouwing.

De doelen van Stay Clean, die voortvloeien uit het uitgangspunt, omvatten:

– Het bieden van hoop en steun aan lotgenoten;

– Het bevorderen van deskundigheid en onderlinge samenwerking;

– Het voorkomen en bestrijden van drugsverslaving én elke vorm van legalisatie van middelen die tot verslaving kunnen leiden;

– Het organiseren van plaatselijke, regionale en landelijke bijeenkomsten en manifestaties om de belangen van lotgenoten te vertegenwoordigen.