Laat je stem horen

stemVeel te vaak en veel te lang is er in ons land naar stemmen geluisterd van voorstanders van het huidige gedoogbeleid en naar voorstanders van legalisering van drugs. Miljoenen Nederlanders zijn helemaal niet blij met dit beleid, maar wie heeft recht van spreken? Wie heeft het lef om zijn stem te laten horen?

Recht van spreken hebben zij, die zelf slachtoffer zijn geweest. Zij zijn de échte ervaringsdeskundigen! Zij, die zelf verslaafd geweest zijn, kunnen uit ervaring vertellen wat verslaving in hun leven, in hun relaties en in de samenleving kapot heeft gemaakt.

Stay Clean wil initiatieven nemen en op zoek gaan naar mogelijkheden om nieuwe hoop te brengen in onze samenleving.

Stay Clean wil bevorderen dat er meer geluisterd wordt naar ex-verslaafden en naar mensen die dagelijks geleden hebben onder verslaving: familie en de mensen in de nabije omgeving.

Stay Clean schroomt niet om regionale of landelijke manifestaties te organiseren, om zo een platform te bieden voor mensen die gebroken hebben met hun verslaving en nu clean zijn van binnen en van buiten.