Twaalf stappen naar herstel

Stay Clean werkt volgens het twaalf stappen principe:

1. We erkenden dat we machteloos stonden tegenover onze verslaving – dat ons leven stuurloos was geworden;

2. We kwamen tot het geloof dat God ons weer geestelijk gezond kan maken;

3. We besloten ons over te geven in de hoede van God, zoals Hij zich in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard;

4. We maakten een diepgaande en onbevreesde balans op van ons leven in het licht van de Bijbel;

5. We erkenden onze zonden en beleden deze tegenover God en een ander mens;

6. We waren volkomen bereid om God ons leven te laten veranderen;

7. We vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen;

8. We maakten een lijst met de namen van allen die door ons schade en leed hadden ondervonden en verklaarden ons bereid om dit bij hen allen goed te maken;

9. We hebben waar het mogelijk was dit rechtstreeks weer met zulke mensen goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden;

10. We maakten er een gewoonte van om onszelf dagelijks onder leiding van God te onderzoeken en bij misstappen deze meteen te belijden;

11. We verdiepten door gebed en overdenking van het Woord ons contact met God om ons zijn wil te doen kennen en om de kracht die te volbrengen;

12. Nu God ons bewust heeft gemaakt van deze principes maken we onszelf beschikbaar om door Hem gebruikt te worden in de levens van anderen.